Marczewska

Magdalena Marczewska

Academic title: Ph.D. (dr)
Position: Researcher
Room: B405/B406
E-mail: mmarczewska@wz.uw.edu.pl

Magdalena Marczewska, Assistant Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. She specializes in innovation and technology management, as well as project management with the focus on environmental technologies. In 2016 she was awarded a doctoral degree in management science with honors research distinction at the University of Warsaw. She is an author of several publications: books, reports, book chapters and articles. She participated in numerous international exchange programs, among others, at the University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, University of Padova, University of Ferrara and Lund University.

Dr. Marczewska participated in research projects commissioned by the Polish Ministry of Environment, European Union, the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Polish Patent Office. Moreover, she was the leader of the research project funded by the National Science Centre (NCN, Poland) and four H2020 projects.

She currently works for an export company as chief operating officer (COO). She is an expert representative of the University of Warsaw in the Technical Committee No. 270 for Environmental Management at Polish Committee for Standardization. In 2016-2018 she was a country expert for the R&I Observatory Network of experts, managed by the European Commission Joint Research Centre. In 2019 she was a European Commission expert in the High growth enterprises and productivity network of experts.

Publications

 • Klincewicz, K., Marczewska, M., Zoboli, L. (2020). Crouching Tiger in a Transition Economy: The Development of Huawei’s Operations in Poland. In: Zhang, W., Alon, I., Lattemann, Ch. (Eds.), Huawei Goes Global, Palgrave Macmillan. [in press]
 • Marczewska, M. (2020). Mechanisms Contributing to the Development of Eco-Innovations: The Case of Moderate Innovators. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 8087-8099.
 • Marczewska, M., Jaskanis, A. (2018). Źródła wiedzy i kompetencje w zakresie zdobywania wiedzy firm zielonych technologii w Polsce. Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 4(336), 173-193.
 • Marczewska, M. (2018). Charakter prawny i koncepcja treści umowy know-how. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1/2018, 111-137.
 • Marczewska, M., Kostrzewski, M. (2018). Training on soft skills and entrepreneurship as a way to boost young researcher’s innovativeness. Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2018, 2, 392-399.
 • Weresa, M.A., Marczewska, M. (2018). Polskie uniwersytety – ku kreatywności i innowacyjności. In: A. Adamczak (ed.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce (pp. 1586-1612). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Klincewicz, K., Marczewska, M., Szkuta, K. (2018). RIO Country Report 2017: Poland; 29150 EN; doi:10.2760/1893.
 • Klincewicz, K., Marczewska, M. (2017). Polish systems of innovations: trends, challenges and policies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Klincewicz, K., Szkuta, K., Marczewska, M. (2017). RIO Country Report 2016: Poland; 28481 EN; doi:10.2760/631312.
 • Klincewicz, K., Szkuta, K., Marczewska, M. (2017). Obserwatorium Badań Naukowych i Innowacji (RIO) – Raport Krajowy za 2016 r.: Polska; 28481 PL; doi:10.2760/465940.
 • Marczewska, M. (2016). Factors determining the development of product eco-innovations. The evidence from Poland. Studia i materiały, 2(2), 7-22.
 • Marczewska, M. (2016). Knowledge as a key resource contributing to the development of eco-innovations by companies-suppliers of environmentally sound technologies. CBU International Conference Proceedings 2016: Innovations in Science and Education, 4, 240-247.
 • Marczewska, M. (2016). Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych. Warszawa: Difin.
 • Marczewska, M. (2016). Ekoinnowacje w literaturze przedmiotu. In: M. Żemigała (ed.), Horyzonty współczesnego zarządzania (pp. 360-373). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Marczewska, M. (2016). Rola klientów w tworzeniu eko-innowacji: doświadczenia polskich firm. Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie.
 • Marczewska, M. (2016). Teoria neoinstytucjonalna. In: K. Klincewicz (ed.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Marczewska, M. (2016). Wiedza jako zasób kluczowy dla rozwoju eko-innowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych. In: R. Lenart-Gansiniec (ed.), Innowacje w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 • Marczewska, M. (2016). Podejście zasobowe do organizacji. In: K. Klincewicz (ed.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Klimczuk-Kochańska, M., Marczewska, M. (2016). Zarządzanie operacyjne. In: K. Klincewicz (ed.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jaskanis, A., Marczewska, M., Darecki, M. (2015). Zarządzanie projektami w administracji publicznej. Wrocław: PRESSCOM.
 • Marczewska, M., Darecki, M. (2015). “Made in China” – ważna decyzja polskiego przedsiębiorcy: wybrane aspekty podejmowania decyzji w firmach. In: A. Brzozowska, I. Postuła, P. Kłobukowski (ed.), Przedsiębiorczość: studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Marczewska, M. (2014). The role of competitors and customers in the development of environmentally sound technologies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(2), 39-61.
 • Klincewicz, K., Czerniakowska,  M., Darecki, M., Jednoralska, A., Marczewska, M., Wiśniewski, P. (2013). Polski rynek technologii środowiskowych – doświadczenia dostawców, rekomendacje dla instytucji publicznych. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Weresa (Marczewska), M. (2012). Ustawowe regulowanie warunków i wysokości wynagrodzeń w spółkach akcyjnych w Polsce. In: P. Urbanek (ed.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego (pp. 543-562). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Weresa (Marczewska), M. (2012). Diffusion of a buy-back service on the Polish academic textbooks market. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Weresa (Marczewska), M. (2011). Usługa „buy-back” – Innowacja na rynku podręczników akademickich. Dwutygodnik o rynku wydawniczo-księgarskim, 2/292.