Klincewicz-Krzysztof-red-Zarzadzanie-organizacje-i-organizowanie-okladkaKlincewicz, Krzysztof (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Recenzenci: prof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Wersja elektroniczna książki dostępna na stronie: http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo

Cała książka w formacie PDF:

Klincewicz, Krzysztof (red.) (2016) – Zarzadzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego POBIERZ »

 

Książka w formacie PDF podzielona na rozdziały: